ebs.dk’s produktleverancer har hovedfokus på at bidrage positivt til kundens forretningsudvikling ved at bistå med effektive informationsløsninger, der kan sikre, at kundens business intelligence:

1. Produceres effektivt

2. Distribueres effektivt

3. Er åbent og konsistent dokumenteret

4. Er troværdig - dvs. kvalitetsdeklareret og konsistent med ”fælles version af sandheden”

ebs.dk a/s leverer både udviklings- og rådgivningsydelser.

Udviklingsydelserne er baseret på udvikling af business intelligence-løsninger med anvendelse af standardprodukter fra Microsoft® bi-framework’et. Udviklingsydelserne vil således især koncentreres om analyse, design, opsætning og implementering af konkrete kundespecifikke business intelligence-projekter – herunder etablering af sammenhængende portalløsninger baseret på Microsoft® Sharepoint Server.

Det er ebs.dk’s generelle anbefaling til sine kunder, at standarderne anvendes i videst muligt omfang, således at tilpasninger og egentlige programmeringsindsats begrænses mest muligt.

ebs.dk a/s råder over ressourcer og kompetencer, der har forestået en række succesfulde it-, portal- og business intelligence-implementeringer, samt har:

1. dokumenteret succesfuld erfaring fra såvel små og enkle som fra store og komplekse business intelligence-udviklingsprojekter, og

2. spidskompetence på de relevante løsningskomponenter.

Rådgivningsydelserne er baseret på rådgivning af kunden, om hvordan information struktureres optimalt samt om, hvordan kunden kan opnå optimalt udbytte af sine Microsoft-produkter.

Produktblade og -eksemplerne på dette netsted beskriver mere detaljeret med hvilke produktleverancer ebs.dk a/s kan tilføre kunden disse værdier.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte ebs.dk a/s (info@ebs.dk)