ebs.dk a/s har efter at have vundet international licitation indgået kontrakt med FN-organisation om design, udvikling og implementering af Business Intelligence løsning.

Hovedvægten i projektet vil ligge på forretningsanalyse samt udvikling af informationsstrategi og informationsarkitektur.

Den tekniske infrastruktur baseres altovervejende på standardprodukter og best practice anvendelse af Microsofts Business Intelligence værktøjer og portalløsninger suppleret med integration til en række standardtjenester – så som GPS-sporingstjeneste, SMS tjenesteudbyder …

Løsningen skal særligt understøtte ledelsesinformation og analyser på geografisk og hændelsesbaseret information.

Det samlede projekt skal leveres i løbet af 13 uger – fra design til implementering – og fordrer et stort omfang af involvering af ledelse og analytikere.