Informationskravene i offentlige og private virksomheder øges. Og kravene skifter stadig hurtigere karakter.

Samtidig ”digitaliseres” al informationsudveksling.

Virksomhedernes adgang til information om forretningsprocesserne får større og større betydning for forretningens effektivitet – og overlevelsesmuligheder.

Private virksomheder mærker især udviklingen som øgede krav til reaktionsevne, indførelse af Lean-metoder … og om at kunne redegøre i korrekte detaljer for deres forretning.

Virksomhedsstrukturerne ændres ofte og indgribende – i form af omorganiseringer, fusioner, frasalg, opkøb …

Offentlige virksomheder mærker især udviklingen i form af indførelse omkostningsbaserede regnskabsmetoder og -budgetter, ABC, Lean-metoder, strukturreformer …

Den offentlige sektor gennemfører løbende indgribende budget- og strukturreformer.

Information Management og business intelligence bliver kritiske succesfaktorer

Information management – virksomhedernes evne til at strukturere og håndtere information om forretningsprocesser m.v. – bliver en mere kritisk succesfaktor.

Business intelligence – virksomhedernes evne til at omsætte den stadig stigende informationsmængde til hurtige og let tilgængelige efterretninger for ledelse, medarbejdere og processer – bliver en anden mere kritisk succesfaktor.

Rettidig adgang til vigtig og rigtig viden om

virksomhedens processer bliver stadig mere eksistentielt for virksomhedernes succes. Med it-infrastrukturens skift i retning af mere Service Orienteret Arkitektur forøges mulighederne for at få adgang til denne viden – men også mulighederne for at vigtig viden ”forsvinder” i en stadig mere kompleks og ”flygtig” infrastruktur.

ebs.dk kan gøre en forskel

Med udgangspunkt i kundens eksisterende og planlagte forretningsbehov samt it-infrastruktur kan ebs.dk levere højtkvalificeret konsulentassistance til strategiudvikling, planlægning og implementering af information management og business intelligence.

Nogle virksomheder har valgt ikke selv at have ansat business intelligence kompetencer; men i mange virksomheder er der etableret kvalificerede og engagerede business intelligence kompetencecentre (i form af ”controllerenheder”, ”statistikkontorer” …), der har opnået dyb indsigt i forretningsprocesserne. Ofte er disse enheder dog mere end fuldt beskæftigede med den daglige produktion. ebs.dk kan her gå ind og levere ressourcer og dynamik til de nødvendige bi-udviklingsprojekter.

ebs.dk leverer business intelligence-løsninger, der kan hente information fra – stort set – et hvilken som helst forretningssystem eller it-platform.

ebs.dk lægger i den forbindelse særlig vægt på anvendelse af standardprodukter og åbne standarder samt på høj faglig integritet.

ebs.dk kan levere de nødvendige kompetencer samt ”værktøjer” til at løfte selv meget avancerede business intelligence opgaver.