Partnerstrategi og –netværk

ebs.dk samarbejder – for at kunne inddrage de bedst mulige kompetencer og tilstrækkelige ressourcer til løsning af kundernes opgaver – med en række spidskompetencer på relevante områder (.NET, sikkerhed, SQLServer, forretningsanalyse m.fl.).

ebs.dk har en række mindre, mellemstore og store samarbejdspartnere, som tilsammen sætter ebs.dk i stand til ressource- og kompetencemæssigt at løse også større og komplekse opgaver.

ebs.dk deltager i Microsofts Partner program og vil være en strategisk vigtig business intelligence-samarbejdspartner for Microsoft.

Kundeinvolvering

Det er ebs.dk’s erfaring, at tæt samarbejde med kundens beslutningstagere, eksperter og brugere giver det bedste projektresultat.

Kvalitetssikring og projektstyring

ebs.dk’s kvalitetssikringsmodel og -apparat omfatter bl.a., at der i ebs.dk

1.er etableret metadatastruktur for alle forretningsdokumenter og produkter

2.anvendes skabeloner for alle forretningsdokumenter og produkter

3.arbejdes efter gennemprøvede og veldokumenterede metoder

4.arbejdes efter ebs.dk’s projekthåndbog (PRINCE2) med tilhørende skabeloner for projektstyring og -afrapportering mv.

For at dokumentere ebs.dk’s modenhed til at indgå i samarbejde med kunde eller som underleverandør i løsning af komplekse projekter arbejder ebs.dk på at blive CMMI-certificeret på mindst niveau 2.

Fra ebs.dk værktøjskassen

Nedenfor præsenteres kort nogle af de vigtigste tekniske værktøjer, som ebs.dk betjener sig af.

Generelt anvender ebs.dk altovervejende og i videst muligt omfang standarder omfattet af det fællesoffentlige ”OIO-katalog”.

Kimball Group EDW/BI Lifecycle

Kimball Group’s best practice metode for Datavarehus-/BI-projekter ”The Data Warehouse Lifecycle Toolkits” danner grundlag for ebs.dk’s tilrettelæggelse af Datavarehus-/BI-projekter.

PRINCE2

Til projektstyring anvendes PRINCE2 – med mindre kunden har andre specifikke ønsker.

OpenXML

I ovenstemmelse med de danske fællesoffentlige åbne dokumentstandarder (dvs. standarder for tekstbehandlingsdokumenter, regneark og præsentationer) anvendes internt i ebs.dk ISO/IEC 29500-standarden ”Office Open XML”. Blandt fordelene herved – ud over åbenheden, der gør, at dokumenter frit kan gengives, skabes og editeres – er, at dokumenterne lagres i XML samtidig med, at kompatibiliteten med eksisterende og nye Microsoft Office-dokumenter bibeholdes.

OIO- NDR-schemaer

Til beskrivelse af struktureret XML-båren information anvendes i videst muligt omfang XML-schemaer i henhold til principperne for overholdelse af den fællesoffentlige ”OIOXML-standard”.

Disse standarder beskriver bl.a. Navngivnings- og DesignRegler for schemaer, der skal overholde OIOXML-reglerne.

MS Business Intelligence Framework

SQL Server

1.SQL Server Integration Services

2.SQL Server Analysis Services

3.SQL Server Reporting Services

Sharepoint Server System

1.Sharepoint Server

Office

1.Excel