Værdi til kundens forretning

ebs.dk’s forretningsidé er med andre ord at tilføre værdi til kundens forretning ved

1. At sikre adgang til værdifuld viden om virksomheden og dens processer, marked m.v. (business intelligence, forretningsefterretninger)

Herved tilfører ebs.dk kunden umiddelbar og strategisk værdi i form af adgang til information, der er afgørende for virksomhedens succes

2. At optimere virksomhedens processer med at udvikle, vedligeholde og tilgængeliggøre virksomhedens viden (information management, business intelligence)

Herved tilfører ebs.dk kunden umiddelbar og strategisk værdi i form af effektivisering (billiggørelse) og fremtidssikring (strategisk værdi) af virksomhedens business intelligence-processer.

Nyttiggøre allerede foretagne investeringer

ebs.dk hjælper kunden med at

1. nyttiggøre det fulde potentiale i deres allerede foretagne investeringer i standardinfrastruktur samt

2. udvikle metoder til at håndtere deres informationsstruktur

herved opnår kunden besparelser ved

1. ikke at skulle indkøbe dyre og specialiserede systemer, der typisk har

1. stejle indlæringskurver og

2. stor konkurrence om kompetente udviklings- og vedligeholdelsesressourcer.

ebs.dk leverer effektive business intelligence-løsninger med anvendelse af Microsoft® business intelligence-framework’et – dvs. især SQL Server® og Sharepoint Server®.

Mange kunder har allerede investeret i nødvendige licenser og infrastruktur hertil – hvilket naturligt bidrager til en for kunden særdeles fordelagtig forretningsplan (business case) med meget kort tilbagebetalingstid.

 

Udgøre konkurrencedygtigt alternativ

For kunder, der ikke allerede har investeret i MS business intelligence-framework'et, er de nødvendige investeringer heri relativt begrænsede. Hvad enten kunden selv anskaffer eller vælger hosting, vil der i langt de fleste tilfælde kunne etableres en særdeles konkurrencedygtig business intelligence-løsning.

Selv for kunder, der allerede har investeret i lukkede business intelligence-løsninger, vil nærmere analyse ofte vise en god forretningsplan (business case) i konvertering eller migrering til en åben standard-løsning på Microsoft bi-frameworket.

ebs.dk har kompetencer, der kan forestå sikker konvertering eller migration fra de i Danmark mest udbredte lukkede business intelligence-løsninger.

Åbne løsninger

ebs.dk tager udgangspunkt i kundens forretningsmæssige behov for struktureret og hurtig adgang til forretningskritisk styringsinformation – uanset i hvilke af kundens forretningssystemer informationen dannes.

Da ebs.dk’s konkrete løsninger bygger på anvendelse af business intelligence-standardprodukter, kan løsningerne hente information fra – stort set – ethvert standard- eller kundespecifikt system fra – stort set alle – leverandører.

Kunderne tilbydes med andre ord business intelligence-løsninger, der tager iudnytter kundens eksisterende datagrundlag, som dette forefindes i kundens aktuelle forretningsapplikationer.

Standardiserede løsninger

Anvendelse af markedsstandard bi-framework giver god kapitalsikring og sikkerhed – gennem adgang til globalt og lokalt konkurrencepræget marked – for fremtidig support.

bi-løsninger, der optimerer produktionssystemerne

ebs.dk kan også levere løsninger, hvor business intelligence-løsningen aktivt og tidstro stiller analyseresultaterne til rådighed for produktionssystemerne, som så kan reagere intelligent herpå.

Vækststrategi

Det er vigtigt for ebs.dk at fastholde uafhængigheden af større it-koncerner og -leverandører, så ebs.dk vedbliver at være en smidig og troværdig samarbejdspartner.