Mange beslutninger med afgørende betydning for virksomheders fremtid er med held truffet og træffes fortsat på baggrund af ledelsens ”mavefornemmelse”. Denne mavefornemmelse stammer fra ledelsens ofte uhyre komplekse menneskekundskab samt branche- og ledelseskendskab og -erfaring, der behandles neuralt i lederen hurtigere end selv det bedste business intelligence-system foreløbig kommer til at performe.

Alligevel ser business intelligence ud til at være kommet for at blive, og den hurtige adgang til relevante forretningsefterretninger er blevet afgørende for hvordan mange virksomheder klarer sig.

En stadig større del af arbejdsstyrken består af ”videnarbejdere”, og teknologiudviklingen har muliggjort hurtig adgang til og spredning af viden.

Den stadig større relative tyngde af videnbaseret arbejde har gjort videndeling til et oplagt indsatsområde for virksomhedernes effektiviseringsbestræbelser.

Også virksomhedernes omgivelser – også i form af regulatoriske bestemmelser – efterspørger mere og mere information om virksomheden.

Denne større efterspørgsel på viden og større adgang til produktion og distribution af viden har sammen med andre forhold skabt begrebet ”informationsdemokrati” – alles adgang til al relevant viden.

I 1997 forudsagde analysevirksomheden Gartner® f.eks., at “information democracy” omkring år 2000 “would emerge in forward-thinking organizations with BI information and applications available broadly to employees, consultants, customers, suppliers and the public.”

Selv om der har været meget bevægelse siden 1997 kan forudsigelserne ikke siges at have holdt helt stik, og Gartner® og vi andre har måttet erkende, at virksomhedernes forretninger og organisationer (processer og kulturer) endnu ikke har været parate. Heller ikke business intelligence-værktøjerne har udviklet sig kvalitativt med den af Gartner i

1997 forventede hastighed.

Adgang til og anvendelse af business intelligence er stadig altovervejende forbeholdt virksomhedernes ”informationselite”; mens en lang række potentielle interessenter i vidt omfang ikke tilgodeses.

Business intelligence-interessenter såsom bredere lag af medarbejderstaben, leverandører, kunder samt myndigheder, revisorer og konsulenter har kun langsomt fået adgang mere viden om virksomhedens forhold.

Videndeling – for slet ikke at tale om videndemokrati har vist sig at skulle overvinde en række organisatoriske og kulturelle barrierer for at kunne virkeliggøres – virksomhedernes traditionelle belønningsstrukturer er kun langsomt ved at skifte fra at belønne distribution af frem for monopolisering af viden …

ebs.dk mener

ebs.dk mener, at det største potentiale i business intelligence består i at dele viden bredt – også med virksomhedens eksterne interessenter kunder, leverandører og myndigheder. Teknikken – herunder også business intelligence-værktøjerne ;-) – er i den sammenhæng blot en del af løsningen. Ud over de rigtige værktøjer kræver fuld indfrielse af business intelligence-potentialet stærk fokus på de forretningsprocesser, der ønskes understøttet samt ikke mindst på nødvendig udvikling af virksomhedskultur og -holdninger.

ebs.dk mener, at de tekniske hjælpemidler findes, og at en mange virksomheder har opnået den fornødne organisatoriske modenhed og forretningsmæssige nødvendighed, til at frigøre de fulde business intelligence-potentiale i effektiv videndeling – ja måske informationsdemokrati!

I denne afdeling af ebs.dk’s netsted vil vi publicere vores bidrag til at opsøge og udnytte det fulde potentiale i business intelligence.