Artiklerne i om business intelligence skal også illustrere ebs.dk’s 5 krav til god bi:

1. Produktionen skal være effektiv = rentabel bi

2. Distributionen skal være effektivt = tilgængelig og anvendelig bi

3. Vedligeholdelse skal være effektiv = rentabel og opdateret bi

4. Dokumentationen skal være åben og konsistent = transparent og rentabel bi

5. Produktet skal være troværdigt (dvs. kvalitetsdeklareret og konsistent med fælles version af ”sandheden”) = anvendelig bi