Forholdsregler bør træffes, da Microsoft har annonceret betydelige ændringer i SQL Server licensbetingelser

Med den forestående frigivelse af SQL Server version 2012 (tidligere kendt som: “Denali”) har Microsoft annonceret væsentlige ændringer i måden hvorpå SQL Server licenseres.

Ændringerne betyder, at alle større Microsoft SQL Server kunder bør revurdere deres aktuelle server- og licens-planer – især er dette vigtigt for kunder med høj grad af virtualisering. Konverteringen af "gamle" licenser vil i mange tilfælde skulle ske efter individuel forhandling mellem kunden og kundens MS salgsrepræsentant.

For Business Intelligence kunder kan det være omkostningsmæssigt interessant at vurdere hvorvidt den nye Business Intelligence Edition kan erstatte Enterprise licenser.

I hvilket omfang de annonceredede ændringer vil forøge dine licensomkostninger til SQL Server afhænger af

  1. din aktuelle anvendelse
  2. din prissætningen på SQL Server licenserne
  3. resultatet af dine opgraderingsforhandlinger med MS.

De vigtigste licensændringer er:

1.færre udgaver at vælge mellem

2.skift fra CPU baseret til Core baseret licensering

3.ny Business Intelligence Edition

Kilde: http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/future-editions/sql2012-licensing.aspx

Prisstigninger

Den nye prissætning tager udgangspunkt i omregning af eksisterende serverlicenser i forholdet 1 Server Licens til 4 Core Licenser (8 hvis der er tale om Datacenter Edition). Dette vil for alle moderne servere betyde prisstigninger, medmindre forholdsregler tages.

Endvidere er der annonceret 27 % prisstigning for CAL licenserne.

2 Licensmodeller: Computing Power og Brugere

Computing Power: Core licensering

Fra og med SQL Server 2012 vil licensering efter ”Computing Power” blive core-baseret.

1. Enterprise og Standard vil kunne licenseres core-baseret. Core-baserede licenser vil blive solgt i pakker a 2-cores. Standard Edition vil også kunne købes på ”Server+ CAL” basis.

2. For at licensere en fysisk server, er det nødvendigt at købe licenser til samtlige serverens processorkerner (”cores”), dog minimum 4 core licenser for hver fysisk processor på serveren.

Brugere: Server + CAL licensering

Business Intelligence og Standard Editions vil kunne købes i henhold til Server + Client Access License (CAL) modellen.

1. Denne model kan anvendes hvor antal brugere kan opgøres umiddelbart (f.eks. for interne database applikationer).

2. For at tilgå en licenseret SQL Server, må hver bruger must have en SQL Server CAL af samme version eller nyere (for at tilgå en SQL Server 2008 SE, skal brugeren have en SQL Server 2008 eller 2012 CAL).

3. Hver SQL Server CAL giver adgang til flere SQL Servers, inklusive den nye SQL Server 2012 Business Intelligence Server såvel som til tidligere versioner af Enterprise Servers.

4. Som overgangsordning vil SQL Server 2012 Enterprise Edition kunne anskaffes under Server + CAL modellen til og med 30. juni 2012.

5. Alle eksisterende Enterprise Edition licenser under Server + CAL licenseringsmodellen med Software

Assurance (SA) kan opgraderes til SQL Server 2012, og SA kan bibeholdes for at give ret til fremtidige software opdateringer.

6. Enterprise Edition licenser under Server + CAL modellen, som er opgraderede til SQL Server 2012 og senere vil være begrænset til anvendelse på servere med 20 kerner eller færre.

Database virtualisering

Ved databaser, der blot anvender en brøkdel af en fysisk servers computerkraft, kan der opnås licensbesparelser ved at licensere individuelle database Virtual Machines (VMs).

1.For at licensere en Virtuel Maskine med core-baserede licenser, skal der betales for de virtuelle kerner (”virtual cores”) allokeret til maskinen (minimum 4 core licenser per VM).

2.For at licensere en VM i henhold til Server + CAL modellen (SQL Server 2012 Business Intelligence og Standard Editions), skal der anskaffes server licens samt tilhørende SQL Server CALs for hver bruger.

3.Den enkelte licenserede VM, der er omfattet af Software Assurance, kan frit flyttes indenfor egen server farm eller til ekstern hoster eller cloud services leverandør.

4.Servere, der er fuldt licenserede med Enterprise Edition Core licenser med Software Assurance giver ret til at installere et ubegrænset antal database VMs på serveren (eller server farmen). Dette giver besparelsesmuligheder i ved konsoliderede virtualiserede miljøer.

Nu kun 3 udgaver: Standard, Enterprise og BI

Antallet af SQL Server udgaver (”editions”) er reduceret til 3.

De nye udgaver

De nye SQL Server udgaver er rettet mod nedenstående anvendelsesområder:

Enterprise understøtter missionskritiske applikationer og store datavarehuse.

Business Intelligence (ny) understøtter avancerede virksomheds- og selvbetjenings Business Intelligence funktionalitet. Interessant her er bl.a. at BI Edition understøtter PowerPivot på SharePoint – hvilket hidtil har krævet anskaffelse af Enterprise licens.

Standard understøtter basale database funktionalitet, rapportering og analyse.

Business Intelligence edition vil indeholde al Standard Edition’s funktionalitet, og Enterprise vil indeholde al Business Intelligence Edition’s funktionalitet.

Særlige udgaver

Web Edition vil fremover kun blive solgt til hosters via ”Services Provider License Agreement (SLPA).

Developer, Express og Compact Editions vil fortsat blive distribuerede uden licens- eller prisændringer.

Microsoft vil også forsat udbyde ”appliances” – herunder Parallel Data Warehouse, en BI appliance, og en database consolidation appliance.

Udgåede udgaver

Nedenstående SQL Server udgaver vil udgå:

Datacenter – vil blive dækket af Enterprise Edition.

Workgroup – Standard bliver udgaven for basale databasebehov.

Standard for Small Business – Standard bliver eneste udgave for basale databasebehov.