Det førende it-analyseinstitut Gartner har offentliggjort sin årlige undersøgelse og evaluering af BI-leverandørernes indbyrdes placering i deres såkaldte Magic Quadrants®.

Kilde: Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms. Gartner, 5 February 2013, ID:G00239854, Revised 13 February 2013.

Trends: Data Discovery, Decentralisering og Diagnose

Det mest fremherskende tema for BI-markedet i 2012 var iflg. Gartner, at understøttelse af ”data discovery” (her mangler vist endnu at blive defineret et dansk udtryk – ”data-udforskning”?) er blevet normen i leverandørernes BI-arkitekturer. Endvidere konstateredes øget markedsaktivitet på områderne realtidsanalyse, indholdsanalyse og prognosticering.

Det forhold, at langt de fleste af de markedsledende BI-leverandører har fået stor fokus på “data discovery” – og markedsfører forretningsbrugervenlig dataintegration koblet med indlejret datalagring og -beregning (typisk in-memory / columnar) samt ubegrænsede muligheder for at bore ned i data (drill-down) – accelererer de seneste mange års tendens mod decentralisering af og styrkelse af brugernes muligheder i BI og analysefunktionerne samt forøger organisationernes muligheder for og evne til diagnostisk analyse betydeligt.

Gartner kalder det i meget generaliserende vendinger et faseskifte fra ”beskrivende” (descriptive) til ”diagnostisk” analyse – i en bevægelse frem mod ”prognostisk” (predictive) og ”anvisende” (prescriptive) analyse. Virkeligheden er naturligvis, at organisationer og organisatoriske enheders analyse-behov og de tilgængelige teknologiers udviklingsniveau varierer betydeligt over hele spektret fra forretningsproces til forretningsproces. Men rigtigt er det naturligvis, at der er stigende efterspørgsel på og anvendelse af diagnostiske analyseværktøjer.

Kvadratet

Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms

Kilde: Gartner (February 2013)

Microsoft Business Intelligence og Analyse-platformen

I lighed med de sidste 6 års evalueringer af leverandørerne af Business Intelligence og Analyse-platforme placerer Gartner i 2013 Microsofts BI-platform blandt ”Lederne”.

Microsofts andel af BI-markedet er vokset støt siden MS introducerede de første seriøse BI-produkter i 2000.

På baggrund af de kraftigt udvidede BI- og Analysemuligheder, der er tilføjet til og planlagt for Microsoft Excel, er det Gartner’s forventning, at Microsoft's markedsandel fortsat vil øges. I 2011 var Microsoft den 3. største BI-leverandør (efter SAP og Oracle) målt på markedsandel.

Microsoft’s strategi med stadig at udvide BI mulighederne i de produkter, som de fleste virksomheder allerede har betalt for, har lært at bruge og benytter (Excel, SQL Server og SharePoint), gør det i mange organisationer i stigende grad vanskelligt at retfærdiggøre omkostningerne ved anskaffelse af alternative BI-produkter med funktionelle gevinster.

Gartner vurderer endvidere i lighed med foregående år Microsoft til at være den leverandør, med bedst evne til og succes med at omsætte sin vision i markedsrealiteter (Ability to Execute).

MS styrker

Som særlige styrker ved Microsoft BI-platformen fremhæver Gartner især:

• Lav pris

• Konkurrencedygtig og stadig øget BI- og Analyse-funktionalitet

• Visionær udvidelse af BI- og Analyse mulighederne i Excel

• Stor base af udviklingskompetencer (.NET-udviklere m.v.)

• Fuld integration til Office produkterne

 

Microsofts aktuelle tiltag og ambitiøse planer for udvidelse af BI- og analysefunktionalitet og –tilgængelighed i forretningsanalytikernes foretrukne værktøj Excel vurderes at udgøre en konkurrencemæssig trussel mod leverandørerne af ”data discovery” værktøjer.

”Med introduktionen af Office 2013, vil denne målgruppe af brugere begynde at have en tungtvejende grund til at udnytte de BI- og data discovery muligheder de allerede har i deres elskede Excel.”

Den globalt – og formentlig også i Danmark – markedsledende leverandør af ”data discovery” værktøjer er QlikTech med deres QlikView produkt.

 

MS Udfordringer

Som særlige udfordringer for Microsoft fremhæver Gartner især:

Kompleksitet

Opsplitningen på flere adskilte produkter (Excel, SQL Server og SharePoint), der alle også har anden hovedfunktionalitet kan medføre fordyrende kompleksitet og højere implementeringsomkostninger i forhold til alt-i-et produkterne fra andre leverandører.

ebs.dk er enig i, at produktopsplitningen lægger ansvaret for integrationen produkterne imellem over på kunden; men denne udfordring giver imidlertid også betydelig fleksibilitet i implementering og muligheder for effektiv kapacitetsudnyttelse …

Det er endvidere ebs.dk’s erfaring, at integrationen mellem Excel, SQL Server og SharePoint – især i de seneste versioner, og hvis best practice anvisningerne følges – er forholdsvis uproblematisk og ikke bør bidrage til relativ fordyrelse af BI-implementeringer baseret på Microsoft BI-platformen.

BI-Funktionalitet

Gartner’s spørgeskemaundersøgelse viser en undergennemsnitlig vurdering af funktionaliteten hos brugere af SQL Server 2008R2; mens brugerne af SQL Server 2012 vurderer funktionaliteten over gennemsnittet.

Mens ebs.dk ikke i praksis har mødt alvorlige funktionalitetsbegrænsninger i SQL Server 2008R2, kan vi godt genkende den positive modtagelse af SQL Server 2012’s forbedrede metadata management, Office integration, søgebaseret BI, OLAP, BI infrastruktur, udviklingsværktøjer, rapportering og ad hoc forespørgsler …

Analysefunktionalitet

I Gartner’s spørgeskemaundersøgelse scorer Microsoft BI undergennemsnitligt på vurderingen af brugervenligheden i analysefunktionerne.

Med introduktion og udbredelse af Office 2013, der bl.a. omfatter det visuelt-baseret ”data discovery” værktøj, Power View og en lang række andre udvidede interaktive analysemuligheder i Excel, forventer Gartner, at denne score forbedres.

Mobil BI

Det er Gartner’s vurdering, at Microsoft halter efter konkurrenterne med hensyn til understøttelse af BI på mobile enheder.

ebs.dk kan godt genkende, at flere og flere kunder efterspørger bedre understøttelse af ”mobil BI”. En stor del af denne efterspørgsel er det dog muligt at imødekomme med rigtig udnyttelse af værktøjerne.

Corporate Performance Management

Microsoft BI-platformens CPM muligheder (f.eks. planlægning og budgettering) er begrænset til indbygget funktionalitet, såsom finansrapporter, i Microsoft Dynamics systemerne. Microsoft er derfor på CPM-området afhængig af partnere, såsom Tagetik og Board, der kan levere Microsoft-baserede CPM løsninger.

Implementerings- og udviklingsomkostninger

Mens licensomkostningerne for Microsoft BI som regel er særdeles konkurrencedygtige, kan implementerings- og udviklingsomkostninger – ifølge Gartner især ved store implementeringer – ende med at gøre de samlede omkostninger (TCO) lige så høje som ved anvendelse af de andre store BI-leverandørers produkter.

Meget tyder dog – stadig iflg. Gartner – på, at forbedret brugervenlighed og kortere udviklingstider for rapporter mv. med anvendelse SQL Server 2012, såvel som integrations- og opgraderingsfordelene ved implementering i skyen (cloud deployment), kan bidrage til at forbedre denne omkostningskurve.

ebs.dk kan godt genkende problemstillingen fra implementeringer, der gribes unødig komplekst an. I den størrelsesorden, som danske BI-implementeringer har, er det dog ebs.dk’s generelle vurdering, at Microsoft BI-platformen har den klart laveste TCO blandt de store BI-leverandører.

ebs.dk har god erfaring med anvendelse af de nyeste versioner af Microsoft’s BI-produkter og kan bekræfte Gartner’s vurdering af effektiviseringspotentialet i anvendelse af disse i forhold til tidligere versioner.

De andre leverandører

Også QlikTech, SAS, Oracle, IBM og (lige netop!) SAP rubriceres som ”ledere” med IBM som mest ”Visionære”.

Targit samt open-source leverandørerne Pentaho og Jaspersoft rubriceres af Gartner som ”Niche-spillere”.