Business Intelligence for alle med SharePoint og Excel

Allerede nu kan MOSS licenser bruges til Performance Point Server

I en annoncering pr. 27. januar 2009 opdaterer Microsoft strategien for selskabets Business Intelligence produkter.

PerformancePoint Server ophører som selvstændigt serverprodukt med ServicePack 3 (medio 2009). BI-funktionaliteten (monitorerings- og analysedelen) indarbejdes fra og med Office ”14” (forventet ultimo 2009 / primo 2010) som PerformancePoint Services i Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS).

Microsoft har fundet ud af, at Planlægningdelen (finansiel budgettering og konsolidering) ”ikke er kritisk for bred implementering af BI”, men hører mere hjemme tæt knyttet til ERP-systemerne – som f.eks. Dynamics.

Planlægningsdelen ophører derfor som element, men vil blive videreført i Excel-modeller, ”som ISV’er og løsningspartnere kan bygge videre på”. Dele af budgetterings- og planlægningsfunktionaliteten forventes indarbejdet i Dynamics-produkterne.

Microsoft har ikke annonceret detaljerede planer for Analysedelen. Meget tyder dog på, at ProClarity funktionalitet overføres til Excel ”14” og Excel Services i MOSS.

Allerede fra 1. april 2009, giver SharePoint Enterprise licenser (MOSS e-CALs) med Software Assurance (SA), ret til at benytte Performance Point Server, som den ser ud nu.

ebs.dk mener, at Microsofts nye roadmap for BI-produkterne kan vise sig særdeles fordelagtigt for de mange organisationer, der allerede har investeret i og anvender Office SharePoint Server. Disse organisationer samt nye SharePoint-brugere kan se frem til øget værdi for pengene ved udvidelse af SharePoint og Excel til også at udgøre organisationens BI-frontend. Annonceringen må forventes yderligere at forbedre Microsoft BI-platformens konkurrencefordel på ”Total Cost of Ownership”.

For ebs.dk betyder ændringen, at vores store erfaring med udvikling og implementering af SharePoint-løsninger vil kunne tilføre yderligere værdi til vores BI-leverancer.

PerformancePoint Services for Sharepoint

Konsolideringen af funktioner fra Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 i Microsoft Office SharePoint Server Enterprise vil blive markedsført som PerformancePoint Services til SharePoint. Der foreligger endnu ikke nærmere om prissætningen heraf.

Nærmere bestemt er det Scorecard-,

Dashboard- og Analyse-funktionaliteten fra Office PerformancePoint Server, som Microsoft har besluttet at konsolidere i Microsoft Office SharePoint Server Enterprise.

Office PerformancePoint Server 2007 vil med Service Pack 3 (SP3), som bl.a. omfatter opdateringer til det nuværende produkt's planlægningsmodul blive tilført vigtige og meget efterspurgte opdateringer til og med medio 2009.

Office PerformancePoint Server 2007 vil med Service Pack 3 (SP3) vil blive sidste stand-alone version af Office PerformancePoint Server 2007.

BI for alle

Integrering at Office PerformancePoint Server 2007-funktioner i Office SharePoint Server vil bidrage til at opfylde visionen om ”BI for masserne” og adskiller Microsoft fra de BI-producenter, der kræver køb af flere specialiserede programmer.

Jo flere medarbejdere, der har adgang til forretningsdata, jo større er organisationens evne til at forudse ændringer og foretage justeringer.

Traditionelle BI-løsninger fra andre producenter anvendes typisk kun af omkring 20 procent af medarbejderne i en given virksomhed. En del af årsagen til denne lave gennemtrængning af BI er de ofte meget dyre licenspriser per bruger samt den ofte meget stejle indlæringskurve for kunne anvende BI-applikationerne.

Microsoft's BI løsning er på den anden side baseret på velkendte, udbredte værktøjer som SharePoint Server og Excel, der givet er verdens mest anvendte analyse- og planlægningværktøjer.

Fortsat support af Office PerformancePoint Server 2007 kunder

Microsoft forpligter sig til at sikre, at kunderne får mest ud af deres investeringer i PerformancePoint Server – hvilket bl.a. afspejles i frigivelsen af SP3 senere på året.

Derudover vil Microsoft fortsætte med at understøtte PerformancePoint Server implementeringer ”et godt stykke ind i næste årti”.

Microsoft stiller endvidere – om end i noget vage vendinger – eksisterende PerformancePoint-kunder licenskompensation i udsigt: ”Our account teams will work with customers to ensure their satisfaction with any changes in their licensing agreements. In fact, it’s more than likely that customers will be able to license more of their employees to use the Microsoft BI solution”.

Yderligere information

• Microsofts officielle annoncering

• Se videoen