Selv når BI-projektet er færdigudviklet og afleveret med den planlagte funktionalitet og overholdelses af budget og tidsplan, er projektet endnu ikke i mål. For at projektet skal kunne bidrage positivt til forretningen kræves også en vellykket organisatorisk implementering, herunder organisering af de nødvendige opgaver for vedligeholdelse og videreudvikling.

Mens vi andetsteds på disse sider diskuterer udfordringerne ved organisatorisk implementering af BI fra andre vinkler vil vi i denne artikel fokusere på de særlige udfordringer vedrørende de løbende processer med at holde masterdata (herunder fælles stamdata), metadata samt forretningsregler opdaterede og versionerede.

Anbefaling

ebs.dk anbefaler, at SQL Server Master Data Management integreret til SSIS og med SharePoint som en front-end overvejes som et realiserbart og omkostningseffektivt redskab til støtte for BI-vedligeholdelsesopgaverne.

Vedligeholdelse – en udfordring

Det er vores erfaring, at den organisatoriske udfordring og arbejdsmæssige byrde ved denne vedligeholdelse er meget tung for mange organisationer og ofte fører til høje udgifter og/eller dalende kvalitet i ellers gode BI-løsninger.

Effektiv opretholdelse af tilstrækkelig høj datakvalitet er en udfordring i ethvert BI datavarehus-projekt. Organiseringen af de ofte mindre anerkendte datarensningsopgaver (”datavask”, ”data cleansing”), der er nødvendige for at data kan udnyttes til analyse og anden forretningsunderstøttelse via datavarehusene, kan desuden være mindre indlysende.

Et almindeligt forekommende eksempel på dette, er når forretningsorganisationen forventer, at IT-afdelingen "bare lige" renser data uden at gøre sig det klart, at IT har behov for veldokumenterede, ajourførte og sandsynligvis endog versionerede forretningsregler for effektivt at kunne løfte denne opgave.

Uden veldokumenterede forretningsregler kan

datarensningsopgaverne være uforholdsmæssig ressourcekrævende eller endda helt mislykkes. En måde at undgå denne situation er at give forretningsorganisationen ansvar for og adgang til at vedligeholde deres egne (master)data.

SQL Server Master Data Services kan hjælpe

Integration af ”SQL Server Master Management Services” (SSMDM) tilbyder en forholdsvis enkel metode til at lade forretningsbrugere administrere egne data. ebs.dk har gode erfaringer med at integrere SSMDM til SQL Server Integration Services, hvor SQL Server Integration Services forestår den maskinelle side af datarensningen og datavarehus-opbygningen, samt med at levere brugervenlig adgang for forretningsbrugere i SharePoint Server.

Datarensningsprocesserne kan på denne måde ligeledes bringes til at drage fordel af den indsats, som mange organisationer allerede lægger og har lagt i opmærkning af metadata, begrebsudvikling og stamdataadministration generelt.

Der findes adskillige Master Data Management værktøjer på markedet. Disse er dog ofte dyre og/eller vanskelige at bruge. Ved at lade forretningsbrugerne administrere egne data i SharePoint kan de gøre dette i et miljø, de ofte vil være fortrolige med og samtidig udnytte de indbyggede SharePoint-faciliteter som søgning, samarbejde og sikkerhedsadministration.

SQL Server Master Data Services, som Microsoft har indbygget i SQL Server 2008R2 fra den i 2007 erhvervede virksomhed Stratature’s +EDM produkt er funktionelt næsten identisk med +EDM med en række forbedringer især vedrørende brugergrænseflade, forenklet opsætning, forbedrede API-er, bedre integration til andre programmer og bedre integration med Microsofts dataplatform. Produktet er stadig ikke "state-of-the-art" Master Data Management, men er tilstrækkeligt modent og omfattende til anvendelse i selv avancerede scenarier. Og så er SQL Server Master Services, i lighed med de fleste andre Microsoft BI-værktøjer, ”gratis”! - det vil sige inkluderet i licensen for SQL Server..