Microsoft har 18. november 2009 frigivet offentlige Beta-udgaver af en række nye versioner af deres ”Business Intelligence Suite”. Der vil ikke blive frigivet danske Beta-udgaver, så de danske versioner af SharePoint og Office kan først ses, når produkterne frigives ”første halvår 2010”. [red.: produkterne er frigivet hhv. ultimo april og primo maj 2010 i ”Release To Manufacturing” – Danske versioner foreligger endnu ikke pr. 13. maj 2010].

Genveje

Introduktion til SharePoint 2010 (Engelsk)

Introduktion til SQL Server 2008 R2 (Engelsk)

Introduktion til Office 2010 (Engelsk)

ebs.dk’s vurdering og anbefaling

Det er ebs.dk’s vurdering, at Microsoft med disse nye versioner er rykket endnu et skridt nærmere realiseringen af salgssloganet/visionen ”BI for the masses”. Forbedringerne er så betydelige, at der ved selv relativt simple BI-projekter vil kunne høstes fordele ved allerede nu at

1. Forberede nye løsninger for anvendelse af de nye versioner

2. Planlægge opgradering af eksisterende løsninger

3. Såfremt forretningsbetingelserne muliggør dette, basere nye løsninger på de nye versioner.

Samtidig er bagudkompatibiliteten med ganske få undtagelser – se nedenfor – gennemført. Hvis den eksisterende løsning er baseret på best practice anbefalingerne kan opgraderingsprojekter gennemføres relativt smertefrit.

Alle produkterne er især med hensyn til samarbejdsfunktionerne og integration forbedret betydeligt. Bl.a. derfor giver ”2008R2/2010” versionerne af Microsofts BI-suite mulighed for bedre BI.

Alle produkterne har fået tilføjet en række produktivitetsfremmende funktioner. Bl.a. derfor giver ”2008R2/2010” versionerne af Microsofts BI-suite mulighed for hurtigere BI.

Microsoft har endnu ikke frigivet oplysninger om, præcis hvilke funtioner, der vil være omfattet af hvilke licenser – herunder om hvilke eksisterende licenser, der kan opgraderes til hvilke nye licenser. Men det er ebs.dk’s vurdering, at alene den lange række af nye funktioner, der tidligere krævede anskaffelse af yderligere

Microsoft og 3. partsprodukter, samt de produktivitetsfremmende forbedringer, vil betyde besparelser på BI-implementeringsomkostningerne. Bl.a. derfor giver Microsofts nye BI Suite mulighed for billigere BI.

ebs.dk anbefaler, at det allerede nu planlægges at anvende ”2010” versionerne i BI-projekter baseret på Microsofts BI-suite.

De væsentligste BI nyheder

SQL Server 2008R2

SQL Server 2008R2 planlægges leveret samtidig med SharePoint2010, men er endnu ikke frigivet i offentlig Beta.

SQL Server 2008R2 skal ses som en særlig version rettet mod understøttelse af bedre Business Intelligence og af SharePoint 2010. Der er endnu ikke oplyst dato for udgivelse af SQL Server 2010. [red.: Frigivet 3. maj 2010 i ”Release To Manufacturing”]

Blandt bi-forbedringerne skal især nævnes:

1. Hurtigere og mere skalérbare datavarehuse.

2. Bedre rapporterings- og analyseværktøjer – især visualisering, herunder understøttelse af geospatial analyse og præsentation.

3. ”Selvbetjenings-BI”.

Office 2010

Blandt bi-forbedringerne skal især nævnes:

1. Forbedret integration til SharePoint med hensyn til samarbejde om dokumenter og indholdsstyring.

2. Publicering af alle typer Office dokumenter som services! direkte til SharePoint.

3. Excel PowerPivot support.

4. Office WebApps 2010 gør det muligt at arbejde med Word 2010, Excel 2010 og PowerPoint 2010 via sin web browser – uden at skulle have adgang til Microsoft Office.

SharePoint 2010

Blandt bi-forbedringerne skal især nævnes:

1. Kraftigt udvidet metadata styring (Content Types og Columns).

2. De kendte men kraftigt udbyggede Excel og InfoPath Services er udvidet med Word Services, Access Services, Visio Services … - alle disse services undersøtter mulighed for opdatering via web browseren – dvs. uden at brugeren behøver at have installeret Office.

3. Excel PowerPivot – mange gange mere effektive pivot-tabeller – understøtter brugerens adgang til via web browseren at foretage avancerede analyser.